Førtrykksveiledning

Huskeliste 

KONTAKTINFORMASJON SIDEMOTTAK 

tlf 63 80 50 78 - epost repro@amediatrykk.no

Eindride Singstad, mob 99 79 09 59, epost eisi@amediatrykk.no

Produksjon av sider til avistrykk - 1-2-3

Her er litt opplysninger om hvordan vi ønsker sidene.

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål og send testside tidligst mulig. 

Før oversending av PDFer som skal trykkes, ta kontakt for å få din aviskode, dato og overføringsmetode

2. FARGER OG BILDEBEHANDLING

Ved konvertering til CMYK anbefaler vi profilen "ISO Newspaper».

Ta gjerne kontakt angående installasjon og bruk.

Maksimal total fargemengde (CMYK) bør aldri overstige 220% (f.eks bakgrunner, logoer)

Last ned: ICC-profil

3. PDF-eksport (InDesign)

Vi anbefaler at dere benytter standardinnstillingen "Press" / "Press Quality" / "Trykk kvalitet" ved eksport av PDF fra InDesign. Dette gir bl.a. “Kompabilitet: PDF1.4” og “Farge: Konvertering til CMYK(Behold verdier))”.

Pass på at mål-profil er ISOnewspaper.

Sjekk at merker er avslått og at det ikke er krysset av for Oppslag. 

Vanlig avis: Sjekk at utfallende er satt til 0 mm. 

Beskåret/utfallende avis: utfallende er satt til: Indre: 0 mm. Ytre, øvre og nedre: 5 mm.

Oversending av PDF-filene

Når trykking er avtalt vil dere få informasjon om hvordan dere kan sende filene til oss og hvilket filnavn de skal ha. 

Er noe uklart, kontakt oss på sidemottak. 

Se prøvebilder og godkjenning i WebCenter

webcenter1.amedia.no eller webcenter2.amedia.no  -  Brukernavn og passord fås når trykking er avtalt. 

Sjekk sidene i WebCenter og trykk knappen "Godkjenn for trykk". 


PS. Hvis du ikke ser din jobb: Sjekk først om det er valgt riktig trykkeri oppe til venstre. Hvis sidene fortsatt ikke vises, kontakt sidemottak.