Spesifikasjoner

Førtrykk, sideproduksjon

Sideproduksjon - viktig informasjon

Huskeliste for sending av materiell.

Vi har et samordnet mottak av sider, slik at om produktet skal trykkes på Lillestrøm, Biri/Innlandet, Larvik, Bodø eller Dalene, leveres sidene et felles sidemottak. Bemannet (Lillestrøm) hverdager 8 - 21, søndag 15-21, tlf 63 80 50 78. En og en side overføres til sidemottaket. For å behandle PDF, rippe og lage plateformer til CTP bruker vi løsningen InfraLogic. Filnavnet på PDFene inneholder koder slik at sidene blir behandlet og tilpasset riktig trykkeri.

Sidemottaket mottar også "nasjonale" produkter som vi videresendes til mange andre trykkeri.

På disse websidene vil du blant annet finne en løsning som tilbyr dere muligheten for å kontrollere sidene ferdig RIP'et (slik sidene blir på trykk). Denne kontrollen kan ikke benyttes til fargekorrektur, men dere kan enkelt kontrollere at sidene inneholder ønsket informasjon.

På grunn av at vi vil gi deg et best mulig produkt er det fint om dere tar kontakt for oversending av en prøveside tidligst mulig, så vi kan kvalitetssikre overføring og sider.

Generell veiledning for materiell til avistrykk