Format
Broadsheet / Fullformat

👆Tilbake til Førtrykksveiledning 

KONTAKTINFORMASJON SIDEMOTTAK

tlf 63 80 50 78 - epost repro@amediatrykk.no

Eindride Singstad, mob 99 79 09 59, epost eisi@amediatrykk.no

Broadsheet / Fullformat

Format (bruttomal) er 400 x 560 millimeter. 

Dette er størrelsen på ferdig avis inkludert alle marger. 

Øvre og nedre marg

Det er ikke mulig å trykke I margene 18 mm øverst og 18 mm nederst på siden,

så trykkgivende objekter må ikke legges her. 


Ytre marg

Det er heller ikke mulig å trykke I 15 millimeter I ytre marg. 


Indre marg og overgang

Det er mulig å trykke I indre marg, men det kan bli en mellomrom

på opptil 2 millimeter eller opptil 2 millimeter kan forsvinne i evt. liming. Slik at tekst kan

ikke gå over midten. Andre overganger bør planlegges ut fra at det ikke vil bli likt som “på

skjerm”.