Format og merker utfallende avis

👆Tilbake til Førtrykksveiledning 

KONTAKTINFORMASJON SIDEMOTTAK

tlf 63 80 50 78 - epost repro@amediatrykk.no

Eindride Singstad, mob 99 79 09 59, epost eisi@amediatrykk.no

Beskjært format

Minste høyde og bredde er 235 x 320 mm.

Største høyde og bredde er 257 x 362 mm.

Lag marger på minimum 10 mm for tekst og alle andre objekter som ikke skal skjæres.

Sett utfallende (bleed) til: Indre: 0 mm. Ytre, øvre og nedre: 5 mm.


Andre krav til format på enkelte produker som skal trimmes/utfallende

Skjærmerker

Vi vil IKKE ha automatiske skjæremerker. Vi ønsker at det legges på «manuelle» skjæremerker som 1pkt strek i øvre og nedre kun ytre hjørner der det skal skjæres. Best hvis disse legges i et eget lag «fremst» maldokumentet, så kommer det automatisk på alle sider. (Minimum på første og siste side).

Se illlustrasjon av øvre, ytre hjørnet på side 1 / høyreside. 


Sidemaler