Format vanlig avis

👆Tilbake til Førtrykksveiledning 

KONTAKTINFORMASJON SIDEMOTTAK

tlf 63 80 50 78 - epost repro@amediatrykk.no

Eindride Singstad, mob 99 79 09 59, epost eisi@amediatrykk.no

DOKUMENTFORMAT og trykkområde i vanlig tabloidavis

Vår standard dokumentformat er 280x400 mm (lik ferdig avis) og maks trykkområde er 262x374 mm.

Dvs. det må være følgende hvite papirmarger uten trykk: 13 mm topp 13 mm bunn, 18 mm ytre. Størrelsen på indre "tekstmarg" (mot midten) er valgfri, men vanligvis ca 13 mm.

SidemalerVi kan IKKE trykke i området som er markert grå på illustrasjonen.