Miljø

Våre kvalitets- og miljømål


Overholde, og der det er mulig, ligge foran alle lovbestemte miljøkrav og forskrifter. Kontinuerlig drive forebyggende arbeid med hensyn til å minimere miljøbelastningen av selskapets aktiviteter. Redusere bruk av ikke fornybare materialer, kjemikaler, vann og energi. Gjennomføre tiltak for å minimalisere avfallsmengde i forbindelse med selskapets drift. Amedia tar et spesielt ansvar for det globale klimaet, og vil derfor ha stort fokus på selskapets bruk av energi som et signifikant miljøaspekt. Amedia vil oppnå dette gjennom holdningskapende arbeid, opplæring, anvendelse av best tilgjengelig og hensiktsmessig teknologi, samt tilrettelegging av driften i selskapet.

Vi prioriterer arbeidet med helse, miljø og sikkerhet meget høyt.


Amedias miljøpolicy

Amedia Trykk skal systematisk og kontinuerlig forbedre sin innsats for å sikre godt arbeidsmiljø, minimal belastning av ytre miljø og god kundetilfredshet.

Amedia Trykk forplikter seg til å overholde lovpålagte krav så vel som egne krav.

Amedia Trykk skal være den foretrukkede leverandør av avistrykktjenester basert på kvalitet av produkter og tjenester, vern av det ytre miljø og et godt arbeidsmiljø.

Amedia Trykk skal ha et levende ledelsessystem for totalkvalitet som skal være sertifiserbart etter ISO 14001, ISO9001 og OHSAS18001.

Amedia Trykk skal skape en bedriftskultur for kundefokus og levering av avtalt kvalitet til rett tid.

Amedia Trykk skal legge til rette for ansattes kompetanse og medvirkning i spørsmål som angår deres arbeidsmiljø og selskapets miljøarbeid.

Alle ansatte skal kjenne sin rolle og påvirkning av ytre miljø, arbeidsmiljø og kundetilfredshet.

Amedia Trykks øverste ledelse har ansvaret for at totalkvalitetssystemet etterleves og holdes ved like.

Amedia Trykk skal jobbe med kartlegging av egen miljøpåvirkning og forbedring av makulatur/papirforbruk og energiforbruk.

Amedia Trykk vil stille krav til leverandører for å stimulere til forbedring i deres miljøarbeid og sikring av arbeidsmiljø.