Miljø

Miljøpolicy for Amedia Trykk


Som en ansvarlig aktør i trykkeribransjen erkjenner vi vårt betydelige ansvar for å beskytte og bevare miljøet. Vi er forpliktet til å integrere bærekraftige praksiser og etiske standarder i alle aspekter av vår virksomhet, spesielt der vi vet at vår virksomhet har en innvirkning.


Vi forstår at trykkeprosesser kan påvirke miljøet på flere måter, og vi er dedikert til å minimere denne innvirkningen. Dette inkluderer optimalisering av ressursbruk, reduksjon av svinn i produksjonen, minimering av varmetap og fremming av energieffektivitet.


Vi har en sterk forpliktelse til å etablere og opprettholde etisk praksis innenfor vår leverandørkjede. Vi jobber tett med våre leverandører og partnere for å sikre at de deler våre høye standarder for miljøbeskyttelse og etiske praksiser. Vi vil kontinuerlig vurdere vår forsyningskjede for å identifisere og adressere områder for forbedring og bærekraftig innovasjon.


Vår innsats strekker seg også til vårt arbeidsmiljø. Vi streber etter å skape et trygt, sunt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi vil fremme likestilling, arbeide systematisk med HMS og  arbeide for å holde sykefraværet til et minimum.


Som en del av vår bærekraftige reise, vil vi kontinuerlig overvåke, evaluere og justere miljøpolicy og praksis. Vi erkjenner at vår innsats og forpliktelse til denne prosessen vil bidra til å forme en bedre og mer bærekraftig fremtid for trykkeribransjen og samfunnet som helhet.


Vi  ønsker å være ledende innen trykkeribransjen når det kommer til bærekraft. Vi forstår at vår innsats ikke bare påvirker vårt eget arbeidsmiljø, men også bidrar positivt til miljøet og samfunnet rundt oss.


Miljømessig Bærekraft:

Øke sorteringsgraden og redusere totalmengden avfall

Redusere vårt energiforbruk gjennom å:

Redusere vårt utslipp av CO2 knyttet til transport og logistikktjenester


Etiske Leverandørkjeder:


Et godt og inkluderende Arbeidsmiljø:


Hver av disse kategoriene fokuserer på vesentlige områder hvor vi kan ha en vesentlig påvirkning, og setter klare mål for forbedring.


Har du spørsmål eller kommentarer - kontakt oss på fyrtarn@amediatrykk.no